پژوهش

جایزه سیمین:

جایزه ی سالانه ی فیزیک بهداشت سیمین به منظور پیشرفت و تشویق دانشجویان رشته های مرتبط با پرتوها (مهندسی هسته ای، فیزیک پزشکی، فیزیک هسته ای، رادیولوژی، رادیوبیولوژی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و سایر رشته ها)،  با ضوابط زیر در نظر گرفته شده است.

1-    هیئت امناء جایزه ی سالانه ی فیزیک بهداشت سیمین

این هیئت شامل سه نفر خواهد بود:

1-     سرکار خانم مهندس سیمین مهدی زاده یا نماینده ی قانونی وی

2-     رئیس مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز

3-     رئیس انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

2-    وظایف هیئت امناء

·         انتخاب هیئت داوران سالانه

·         نظارت بر روند کلی امور جایزه

·         تعیین مبلغ سالانه جایزه

3-    هیئت داوران

·         دو نفر از اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تابش شامل رئیس مرکز و یکی از اعضاء شورا

·         سه نفر معرفی شده از سوی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

4-    معیارهای انتخاب پژوهش برتر

·         هم راستا بودن با اولویت های پژوهشی مورد نیاز کشور ایران در زمینه ی حفاظت در برابر اشعه

·         نوآوری در موضوع یا روش اجرا

·         کاربردی بودن تحقیق

·         به کار بردن روش های علمی در اجرای طرح

·         ارائه ی نتایج تحقیق به صورت مقاله یا ثبت اختراع

·         در زمان اجرای طرح، مجری می بایست دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری بوده و سن وی کمتر از 35 سال باشد.

·         در مقالات یا اختراع ثبت شده باید دانشجو نفر اصلی باشد. (در این موارد اول بودن نام استاد مربوطه مشکل ندارد)
 

5- زمان بندی انتخاب تحقیق برتر

·         همه ی تحقیقات نامزد دریافت جایزه می بایست تا قبل از 31 فروردین هر سال مدارک خود را به آدرس آدرس شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک، مرکز تحقیقات تابش  ارسال دارند.

·         یک هفته پس از  بررسی مدارک،  کامل بودن آن به اطلاع متقاضی و کمیته ی انتخاب کننده خواهد رسید.

·         هیأت داوران در هفته ی دوم اردیبهشت ماه، طی یک جلسه یک یا دو تحقیق حائز صلاحیت را از بین پژوهش های ارسالی انتخاب خواهند نمود.

·         در صورت عدم احراز صلاحیت توسط هیچ یک از طرح ها، جایزه ی آن سال به سال آینده اضافه خواهد گردید.
 

6-     زمان اهداء جایزه

جایزه ی فیزیک بهداشت سیمین در یک کنفرانس علمی مربوط به این زمینه، با نظر انجمن حفاظت در برابر اشعه و موافقت مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز اهداء خواهد شد.
 

7-    مدارک لازم

·         گزارش نهائی تحقیق انجام شده

·         مقالات ارائه شده از نتایج تحقیق در صورت وجود

·         سند ثبت اختراع در صورت وجود

·         کپی کارت ملی

·         کپی کارت دانشجوئی

·         گواهی اشتغال به تحصیل

·         تائیدیه استاد راهنمای تحقیق

·         فرم تکمیل شده شماره 1
 

8-    مبلغ جایزه

هر ساله در زمان ارائه ی فراخوان که در ابتدای تابستان هر سال منتشر می شود، مبلغ جایزه ی سال آینده تعیین می گردد.
 

9- دبیرخانه

   دبیرخانه دائم این جایزه در محل مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز می باشد

               فرم های تکمیل شده را به آدرس SiminAward@Shirazu.ac.ir ارسال فرمایید